Đôi Nét Về Nhật

1, Đôi nét về anh Phạm Minh Nhật. Anh Phạm Minh Nhật năm nay 24 tuổi, hiện đang sống ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Trước khi kinh doanh về nấm linh chi đỏ anh đã từng, khởi nghiệp kinh doanh 2 lần thất bại từ năm 3 đại học. Nhưng không vì thế mà … Đọc tiếp Đôi Nét Về Nhật